Proefschrift ‘Solution-focused support of people with intellectual disabilities’

Op 19 december 2012 heeft John Roeden, GKC promovendus en medewerker van de Baalderborg Groep, zijn proefschrift getiteld ‘Solution-focused support of people with intellectual disabilities’ met succes verdedigd aan de Universiteit Maastricht (UM). John Roeden heeft de effecten onderzocht van oplossingsgerichte therapie met cliënten met verstandelijke beperkingen en van oplossingsgericht coachen van begeleiders van mensen met verstandelijke beperkingen. Een interessant artikel ‘Oplossingsgericht werken werkt!’ over dit onderzoek verscheen op de website van de UM: http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide11/Oplossingsgericht WerkenWerkt.htm. Een exemplaar van het proefschrift is op te vragen via gkc-secretariaat@maastrichtuniversity.nl