Kenniscentrum Maastricht

EMPOWERMENT EN CLIËNTPARTICIPATIE

Empowerment en cliëntparticipatie

‘Méér meedoen!’

Onderzoek naar medezeggenschap van cliënten in de gebeperkingtenzorg

In het project ‘Méér meedoen!’ hebben het Gouverneur Kremers Centrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Koraal Groep de medezeggenschap van cliënten geëvalueerd. Het onderzoek was gericht op het overleg in en met cliëntenraden bij Koraal Groep en heeft drie praktische instrumenten opgeleverd waarmee cliëntenraden hun werkwijze en inbreng kunnen verbeteren.

Het samenwerkingsproject werd in 2011 gestart onder de naam ‘Empowerment en cliëntparticipatie m.b.t. beleid door en voor cliënten met een verstandelijke beperking’. Deze titel werd door cliënten omgedoopt tot ‘Méér meedoen!’. Het project heeft wetenschappelijk onderbouwde kennis opgeleverd over de ervaringen van cliënten zelf met medezeggenschap, over verbetering van medezeggenschap in cliëntenraden in de gebeperkingtenzorg, en over manieren om methoden van medezeggenschap vanuit de ogen van de doelgroep te vergroten. Naast het eindrapport zijn drie praktische instrumenten ontwikkeld waarmee cliëntenraden hun werkwijze en inbreng kunnen verbeteren. Het betreft een evaluatie-instrument betreffende het functioneren van cliëntenraden, een checklist voor cliëntenraden met verbeter- en actiepunten en een richtlijn voor managers om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van cliëntenraden. Het project werd gefinancierd door ZonMw en het VSB-fonds.

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om een cliëntenraad in te stellen. De cliëntenraad vormt het wettelijk kader waarbinnen de medezeggenschap voor en door cliënten vorm krijgt. Medezeggenschap is belangrijk, vooral wanneer het gaat om onderwerpen die van direct belang zijn voor het dagelijks leven van cliënten. De cliëntenraden binnen instellingen die ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, hebben een eigen dynamiek en kleuring vanwege de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep.

Het eindrapport is hier te downloadenDe volgende praktische tools zijn tevens te raadplegen:

 Hoe gaat het in de cliëntenraad? Een evaluatie instrument betreffende het functioneren van cliëntenraden

– Kunnen we als cliëntenraad nog beter meedoen? Een checklist voor cliëntenraden met verbeter- en actiepunten

– Van medezeggenschap naar beleid. 10 gouden regels om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van de cliëntenraad 

 

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Gouverneur Kremers Centrum, mailadres: gkc-secretariaat@maastrichtuniversity.nl.

Binnen Koraal Groep staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Naast de concernstichting bestaat de Koraal Groep uit elf andere stichtingen die verspreid zijn over Noord-Brabant en Limburg. Al deze stichtingen hebben hun eigen karakter en specifieke deskundigheid. Stuk voor stuk maken ze zich sterk voor de persoon die altijd centraal staat bij de zorg en ondersteuning die Koraal Groep biedt: de cliënt. Eenheid in verscheidenheid is daarmee het motto. 

www.koraalgroep.nl