FASD

Foetaal Alcohol Spectrum Stoornisssen (FASD)

De ontwikkeling van het ongeboren kind kan ernstig in gevaar worden gebracht door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Deze prenatale blootstelling aan alcohol kan leiden tot levenslange lichamelijke afwijkingen, gedragsstoornissen en cognitieve beperkingen. De Foetaal Alcohol Spectrum Stoornis (FASD) treft alle samenlevingen en is wereldwijd een onderschat probleem. Over de ernst en omvang van het probleem is nog weinig bekend. Schaarse literatuur geeft inzicht in de met deze aandoening gepaard gaande gezondheids- en socio-economische kosten. FASD is vermijdbaar, vandaar het belang van preventie. Het vergroten van het publieke bewustzijn voor het onderwerp is wenselijk. Ook is meer kennis vereist voor de onderbouwing van behandelings- en begeleidingsprogramma’s. Evidence-based gezondheidsbevordering programma’s zijn noodzakelijk.

Vanuit het GKC is binnen de Universiteit Maastricht en Academisch Ziekenhuis Maastricht (Maastricht University Medical Centre  – MUMC+) een multidisciplinaire werkgroep FASD actief (secretaris dr. Sylvia Roozen), daar FASD een van de belangrijkste oorzaken van een verstandelijke beperking is en bovendien vermijdbaar.

Verslag van actviteiten klik hier.

Video Universiteit van Nederland (January 2022)

PROJECTGROEP

Dr. S. Roozen (Senior onderzoeker: GKC-Faculty Psychology Maastricht University)
Prof. dr. G. Kok (Hoogleraar toegepaste psychologie: GKC- Faculty Psychology Maastricht University)
Dr. G-J.Y. Peters (Senior onderzoeker: GKC- Faculty Psychology Maastricht / Faculty Psychology Open University Heerlen.
Prof. dr. D Townend (Hoogleraar Ethiek en Samenleving: GKC- Maastricht University Medical Centre
Dr. G.H. Koek (Specialist Maag-, Darm-, Leverziekten: GKC- Maastricht University Medical Centre
Prof  dr. J. Nijhuis (Hoogleraar Obstetrie en Gynaecologie: GKC-Maastricht University Medical Centre)
Prof. dr. L.M.G. Curfs (Hoogleraar Verstandelijke Beperking: GKC-Maastricht University Medical /

Contactpersoon: dr. S. Roozen

PROMOVENDI GKC-FASD

Ràja Mukherjee (National clinic for fetal alcohol spectrum disorders, United Kingdom)
Leana Olivier (Foundation of Alcohol Related Research (FARR), South Africa
Sylvia Roozen (GKC-Maastricht University, The Netherlands)
Annette Toornstra (GKC-Maastricht University, The Netherlands)
Malgosia Tomanik (Vancouver, Canada)
Katarzyna Dylag (Krakow, Poland)
Magdalena Borkowska (Warsaw, Poland)

PROJECTEN

Training in health Intervention Mapping
FASD Knowledge Synthesis
International FASD Prevention Consortium
GKC-San Diego, California, USA partnership
GKC-Telethon Kids Institute, Perth, Australia partnership
GKC-PARPA, Poland Partnership

SAMENWERKING

Foundation of Alcohol Related Research (FARR)

DOCUMENTATIE

Wetenschappelijke publicaties

Dylag, K. A., Bando, B., Baran, Z., Dumnicka, P., Kowalska, K., Kulaga, P., … & Curfs, L. (2021). Sleep problems among children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)-an explorative studyItalian Journal of Pediatrics47(1), 1-11.

Arnts, J., Vanlerberghe, B. T., Roozen, S., Crunelle, C. L., Masclee, A. A., Olde‐Damink, S. W., Heeren, R. M. A., van Nuijs, A., Neels, H., Nevens, F., & Verbeek, J. (2021). Diagnostic Accuracy of Biomarkers of Alcohol Use in Patients With Liver Disease: A Systematic ReviewAlcoholism: Clinical and Experimental Research45(1), 25-37.

Roozen, S., Stutterheim, S. E., Bos, A. E. R., Kok, G., & Curfs, L. M. G. (2020). Understanding the Social Stigma of Fetal Alcohol Spectrum Disorders: From Theory to Interventions. Foundations of Science.

Roozen, S., Dylag, K. A., Przybyszewska, K., Niemczyk, J., von Gontard, A., Peters, G. J. Y., Kok, G., & Curfs, L. (2020). Incontinence in persons with fetal alcohol spectrum disorders: a polish cohort. Journal of Pediatric Urology.

Roozen, S., Kok, G., and Curfs, L. (2020). Planning Health Promotion Programs to Prevent Substance Use Disorders and Their Consequences. In A.L. Begun & M.M. Murray, (Eds.), Handbook of Social Work and Addictive Behavior. London: Routledge.

Ehrhart, F., Roozen, S., Verbeek, J., Koek, G., Kok, G., van Kranen, H., Evelo, C. T., & Curfs, L. M. (2019). Review and gap analysis: molecular pathways leading to fetal alcohol spectrum disordersMolecular psychiatry24(1), 10.

Roozen, S. (2019). Fetal alcohol spectrum disorders: an important health problem in need of prevention (doctoral dissertation). Retrieved from [here].

Roozen, S., Stutterheim, S. E., Bos, A. E. R., Kok, G., & Curfs, L. M. G. (2018). Understanding the Social Stigma of Fetal Alcohol Spectrum Disorders: from Theory to Interventions. Manuscript submitted for publication.

Roozen, S., Dylag, K. A., Przybyszewska, K., Niemczyk, J., von Gontard, A., Peters, G-J. Y., Kok, G., & Curfs, L. (2018). Incontinence in persons with Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD): a Polish cohort. Manuscript submitted for publication.

Roozen, S., Peters, G. J. Y., Kok, G., Townend, D., Nijhuis, J., Koek, G., & Curfs, L. (2018). Systematic literature review on which maternal alcohol behaviours are related to fetal alcohol spectrum disorders (FASD). BMJ open8(12), e022578.

Roozen, S., Peters, G. J. Y., Kok, G., & Curfs, L. (2018). Identifying psychosocial determinants related to alcohol consumption during pregnancy: a systematic literature review. PsyArXiv. December10.

Roozen S, Peters GJY, Kok G, Townend D, Koek G, Nijhuis J & Curfs L. State of the art and setting priorities for fetal alcohol spectrum disorder(s) prevention and management. The European Health Psychologist. 2017; 19(supp), 598.

Roozen S, Peters GJY, Kok G, Townend D, Koek G, Nijhuis J & Curfs L. Identifying psycho-social determinants and environmental conditions related to alcohol consumption during pregnancy. The European Health Psychologist. 2017; 19(supp), 1122.

Roozen, S., Kok, G., & Curfs, L.M.G. (2017). Fetal Alcohol Spectrum Disorders: Knowledge Synthesis. Maastricht, Datawyse Universitaire Pers Maastricht.

Roozen, S., Olivier, L., Niemczyk, J., von Gontard, A., Peters, G. J. Y., Kok, G., Viljoen, D., & Curfs, L. (2017). Nocturnal incontinence in children with fetal alcohol spectrum disorders (FASD) in a South African cohort. Journal of Pediatric Urology.

Olivier L, Curfs LMG, Viljoen DL. Fetal alcohol spectrum disorders: Prevalence rates in South Africa. South Africal Medical Journal. 2016; 106(6 suppl 1):S 103-6.

Roozen S, Peters GY, Kok G, Townend D, Nijhuis JG, & Curfs LMG (2016). Worldwide Prevalence of Fetal Alcohol Spectrum Disorders: A Systematic Literature Review Including Meta-Analysis. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 40(1), p 18-32.

Roozen S, Black D, Peters GY, Kok G, Townend D, Nijhuis JG, Koek GH, Curfs LMG (2016). Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD); An approach to effective prevention. Current Developmental Disorders Reports, 3(4): 229-234.

Mukherjee R, Wray E, Hollins S & Curfs LMG (2015). What does the general public in the UK know about the risk to a developing foetus if exposed to alcohol in pregnancy? Findings from a UK mixed methodology study. Child: Care, Health and Development, 41(3), 467-74.

Roozen S, Peters GJY, Kok G, Townend D, Nijhuis J & Curfs LMG (2015). Improving health promotion related to fetal alcohol spectrum disorder (FASD), the need for a framework. The European Health Psychologist, 17(supp).

Mukherjee RA, Hollins S & Curfs LMG (2012). Fetal alcohol spectrum disorders: is it something we should be more aware of? The Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, 42, 143-50.

Roozen S, Peters GY, Kok G, Townend D, Nijhuis JG, Koek GH & Curfs LMG (2015). Foetaal Alcohol Spectrum Stoornis – een overzicht van de huidige situatie. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 93(6), 216-220.

Presentaties

Posters/abstracts

Roozen S, Peters GJ, Kok G, Townend D, Nijhuis J, Koek G, Curfs LMG (2016). Fetal Alcohol Spectrum Disorder: a problem to solve. Journal of Intellectual Disability Research, 60(7-8): 729. [abstract].

Roozen S, Peters GJ, Kok G, Townend D, Nijhuis J, Koek G, Curfs LMG (2016). Prevalence of Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD): a meta-analysis. European Journal of Epidemiology, 30: 709-1001 [abstract].

Roozen S, Toornstra A, Kok GJ, Curfs LMG (2014). Children at risk of prenatal alcohol damage perform below average compared to their non prenatal alcohol exposed peers on a neurodevelopmental test battery. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27(4), 313. [abstract]

Roozen S, Peters GJ, Kok G, Townend D, Nijhuis J & Curfs L (2014). Improving health promotion related to fetal alcohol spectrum disorder (FASD); a systematic literature review. The Journal of Maternal- Fetal and Neonatal Medicine, 27 (S1), 94.

Roozen S, Peters G, Kok G, Townend D, Nijhuis J & Curfs LMG (2014). Improving health promotion related to fetal alcohol spectrum disorder (FASD): a systematic literature review. Journal of Intellectual Disability Research, 58(10), 887. [abstract]

Toornstra A, Roozen S, Kok GJ & Curfs LMG (2014). Fetal alcohol spectrum disorder in a rural area of the South West Ukraine. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27(4), 313. [abstract]

Townend D, Roozen S, Peters GJ, Kok G, Nijhuis J & Curfs L (2014). Legal and ethical questions posed by fetal alcohol spectrum disorder (FASD). The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 27(S1), 88.

Links 

Foundation of Alcohol Related Research (FARR)
Universiteit van Nederland