Kenniscentrum Maastricht

GKC ZonMw consortium

GKC-ZonMw consortium

Het GKC ontvangt een subsidie van ZonMw programma ‘Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking’. Dit programma beoogt in Nederland een infrastructuur op te bouwen op het gebied van medisch en gedragswetenschappelijk onderzoek voor mensen met verstandelijke beperkingen. De brug tussen wetenschap en praktijk en snelle implementatie van de resultaten in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen staan daarbij centraal.

Klik op de link voor meer informatie: www.zonmw.nl/verstandelijkebeperking.

De gehonoreerde GKC-ZonMW aanvraag “Participatory research into the quality of life of adults with intellectual disabilities’ heeft met name betrekking op de verwezenlijking van een drietal promotieprojecten, benevens de bevordering van cliëntparticipatie en het inhoud geven aan een module voor deskundigheidsbevordering inzake wetenschappelijke onderzoek voor AVG-artsen. De promotieprojecten hebben betrekking op Rett syndroom, Prader-Willi syndroom en palliatieve zorg bij mensen met verstandelijke beperkingen.