SOCIALE INTEGRATIE

Sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking

Met begrippen als ‘normalisatie’, ‘deconcentratie’ en ‘community care’ is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking steeds meer gaan verschuiven van zorg in grote instellingen naar het wonen in kleinschalige woonvoorzieningen in gewone woonwijken. Hiermee probeert men de ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking zo te organiseren dat zij op een zo normaal mogelijke manier kunnen participeren in de samenleving. Inclusie, of integratie in de samenleving staat hier centraal.

meer lezen

PROJECTGROEP

Prof. dr. H.W. van den Borne Hoogleraar Patiëntenvoorlichting:

CAPHRI/GKC-UM

Prof. dr. L.M.G. Curfs Hoogleraar Verstandelijke Beperking:

CAPHRI/GKC-UM

Dr. A.E.R. Bos UM
Dr. A.J.M. Dijker CAPHRI/GKC-UM
Dr. L.M. van Alphen CAPHRI/GKC-UM

Contactpersoon:prof. dr. L.M.G. Curfs

BETROKKEN ORGANISATIES

Maastricht University www.maastrichtuniversity.nl
Pergamijn www.pergamijn.org

DOCUMENTATIE

Publicaties

Alphen, L.M. (2011) Social integration of people with intellectual disabilities in neighbourhoods: sitting on the fence.(proefschrift).

 

Alphen,L.M., Dijker, A.J.M., Bos, A.E.R., Borne, H.H.W. and Curfs, L.M.G. (in press). The influence of group size and stigma severity on social acceptance; the case of people with intellectual disability moving into neighbourhoods. Journal of Community and Applied Social Psychology.


Alphen, L.M., Dijker, A.J.M, Bos, A.E.R., Borne, H.H.W. and Curfs, L.M.G. (2011). Explaining not-in-my-backyard responses to different social groups: The role of group characteristics and emotions. Social Psychological and Personality Science, 2, 245-252.

 

Dijker, A.J.M., Alphen, L.M., Bos, A.E.R., Borne, H.H.W. and Curfs, L.M.G. (2011). Social integration of people with intellectual disability: Insights from a social-psychological research programme. Journal of Intellectual Disability Research, 55, 885-894.

 

Alphen, L.M., Dijker, A.J.M, Borne, H.H.W. and Curfs, L.M.G. (2010) People with intellectual disability as neighbours: Towards understanding the mundane aspects of social integration. Journal of Community and Applied Social Psychology, 20, 347-362.

 

Alphen, L.M., Dijker, A.J.M, Borne, H.H.W. and Curfs, L.M.G. (2009) The significance of neighbours: Views and experiences of people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 53, 745-757.

Presentaties
Alphen, L.M., Dijker, A.J.M., Bos, A.E.R., Borne, H.H.W, en Curfs, L.M.G. (Okt. 2010) Bruggen bouwen met buren: Over de verschillende motivaties voor contact met mensen met een verstandelijke beperking. Lezing tijdens een symposium van het platform Woninginitiatieven te Breda.

Alphen, L.M., Dijker, A.J.M., Borne, H.H.W, en Curfs, L.M.G. (Jan. 2010) De dagelijksheid van sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking: Over de ervaringen en wensen van buren. Lezing tijdens een symposium van Hogeschool Avans te Breda.

Alphen, L.M., Dijker, A.J.M., Borne, H.H.W, en Curfs, L.M.G. (Feb. 2009) People with intellectual disability as neighbours: Towards understanding the mundane aspects of social integration. Gepresenteerd ter discussie tijdens een bijeenkomst van jonge onderzoekers bij de Special Olympics Word Winter Games te Boise, Verenigde Staten.

Alphen, L.M., Dijker, A.J.M., Borne, H.H.W, en Curfs, L.M.G. (Jan. 2009) Buren met een verstandelijke beperking: Over de dagelijksheid van ‘sociale integratie’. Lezing tijdens een symposium van stichting ORO te Helmond.

Alphen, L.M., Dijker, A.J.M, Borne, H.H.W. en Curfs, L.M.G. (Aug. 2008) Neighbours’ attitudes and contact preferences concerning neighbours with ID. Lezing tijdens de IASSID World conference, Kaapstad, Zuid Afrika.

Alphen, L.M., Dijker, A.J.M, Borne, H.H.W. en Curfs, L.M.G. (Aug. 2008) Life in the neighbourhood: People with intellectual disability and their neighbours on good neighbouring. Lezing tijdens de IASSID World conference, Kaapstad, Zuid Afrika.

Alphen, L.M., Dijker, A.J.M, Borne, H.H.W. and Curfs, L.M.G. (Okt. 2007) Help! Moet ik iets met mijn buren? Mensen met een verstandelijke beperking over samenleven in de wijk. Referaat voor stichting Pergamijn te Echt.

Alphen, L.M., Dijker, A.J.M, Borne, H.H.W. and Curfs, L.M.G. (Sept. 2007) Sociale integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Lezing tijdens de Vilans conferentie over ‘focus op onderzoek’, Amsterdam.

Nieuws/Media
Markant nummer 3 jaargang 13; een kader over het onderzoek in een rapportage over bijzondere buurtgenoten.

Kwarto (huisblad van stichting Pergamijn) nummer 4 jaargang 6; ‘buurman, vriend of vrijwilliger’.

Netwerk krant Pergamijn, augustus 2008: ‘Sociale integratie in de woonwijk’