Kenniscentrum Maastricht

MEDISCHE ZORG

Medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: AVG-module

Het Gouverneur Kremers Centrum en de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht organiseerden in 2009 met ondersteuning van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gebeperkingten (AVG), de Vereniging Gebeperkingtenzorg Nederland (VGN)ZonMw en TopEvent Nascholing een cursus Wetenschappelijke Vorming voor artsen voor verstandelijk gebeperkingten. Het doel van de cursus was het ontwikkelen en uitbreiden van wetenschappelijke competenties van artsen werkzaam in de gebeperkingtenzorg. Deze kennis stelt ze in staat een stevige bijdrage te leveren aan de verdere wetenschappelijke onderbouwing en professionalisering van hun vakgebied. Tevens leren zij een ambassadeursrol te vervullen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in hun zorgorganisatie. Elf artsen namen deel aan de landelijke cursus.

Het specialisme ‘medische zorg voor verstandelijk gebeperkingten’ bestaat pas sinds 2000 en is nog een jong vakgebied. Om als specialisme zichtbaar en erkend te blijven, moet de komende jaren stevig ingezet worden op wetenschappelijke onderbouwing van het vakgebied. In 2000 werd het register voor artsen voor verstandelijk gebeperkingten (AVG) ingesteld en startte de Erasmus Universiteit Rotterdam met de opleiding ‘arts voor verstandelijk gebeperkingten’ en een leerstoel Geneeskunde. Het aantal AVG’s dat actief is in wetenschappelijk onderzoek is groeiende, maar nog steeds beperkt.
De wetenschappelijke ontwikkeling van het vakgebied krijgt sinds 2009 een krachtige impuls dankzij subsidie van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Inmiddels zijn er vijf onderzoeksconsortia actief, waaronder een vanuit Maastricht. In de consortia participeren een universiteit en één of meerdere zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij houden zich gedurende vier jaar bezig met het opzetten van een infrastructuur voor toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van diverse onderzoeken. Thema’s waarop het wetenschappelijk onderzoek zich richt zijn o.a.: kwaliteit van bestaan van ouderen met een verstandelijke beperking, preventie van vallen en lichamelijke achteruitgang, gezond ouder worden, ouders met een verstandelijke beperking, verbeteren van de communicatie, vragen rondom het levenseinde en behandeling van gedragsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking.

PROJECTGROEP

drs. M. Meijer, AVG, cursusleider, Universiteit Maastricht/GKC
dr. H. van Schrojenstein Lantman-de Valk, AVG, Universiteit Maastricht/GKC
prof. dr. J. Metsemakers, huisarts, Universiteit Maastricht
dr. W.H.E. Buntinx, Universiteit Maastricht/GKC
drs. I. Caubergh, TopEvent Nascholingen en Congressen
prof. dr. L.M.G. Curfs, Universiteit Maastricht/GKC

Contactpersoon: M. Meijer