Beleid – Projecten

Het doel van het GKC is het bevorderen, initiëren, uitvoeren en implementeren van onderzoek en onderwijs op het gebied van verstandelijke beperking ten einde de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen. De verrichtte werkzaamheden krijgen vorm en inhoud binnen de GKC projecten.

Het GKC beleid is gericht op de uitvoering van een drietal projecten met betrekking tot mensen met verstandelijke beperkingen, te weten (I) FASD, (II) Rett Syndroom en (III) palliatieve zorg en verstandelijke beperkingen. Zie voor meer informatie de tabbladen actuele projecten. Zie tabbladen afgeronde projecten voor informatie uit het recente verleden.

De GKC projecten worden in samenwerking met de ouderverenigingen gerealiseerd, met name de ouderverenigingen rond specifieke syndromen. Op het gebied van FASD wordt samengewerkt met de nationale en internationale netwerken rond FASD. Op het gebied van palliatieve zorg is Kingston University & St George’s, University of London de samenwerkingspartner.