High impact artikel

Het artikel ‘Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability’ geschreven door dr. Wil Buntinx (GKC-UM onderzoeker) en dr. Robert Schalock behoorde in 2010 tot een van de meest geciteerde artikelen uit het Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. In het artikel wordt een drietal modellen voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking beschreven. Daarnaast wordt de betekenis van deze modellen voor de praktijk in kaart gebracht. Het artikel is hier vrij te downloaden.

Opening Rett centrum voor hersenstamonderzoek in MUMC+
Op 24 september 2011 werd het Rett centrum voor hersenstamonderzoek in het Maastricht Universitair Medisch Centrum geopend. Hiermee ging een lang gekoesterde wens voor ouders van kinderen met het Rett syndroom in vervulling. Voorheen moesten ouders met hun dochter (het Rett syndroom komt vooral bij meisjes voor) naar Zweden voor onderzoek. Deze fysiek en financieel belastende reis is nu niet meer nodig. Het Rett expertisecentrum in het MUMC+ is de enige faciliteit in Nederland en omringend buitenland. Met de realisatie van dit centrum is een basis gelegd voor een verbeterde en individeel gerichte behandeling van symptomen bij het Rett syndroom. Daarnaast is het hersenstamonderzoek basis voor vervolgonderzoek naar het Rett syndroom met als doel het verbeteren van kwaliteit van leven voor kinderen met het Rett syndroom.
Het Rett expertisecentrum werd opgericht door het Gouverneur Kremers Centrum en het Maastricht Universitair Medisch Centrum in nauwe samenwerking met Stichting Terre.