Maastricht meets the Foundation for Alcohol Related Research (FARR)

Op 25 oktober 2015 vond in Kaapstad te Zuid Afrika het vervolg van een op maat gemaakt trainingsprogramma plaats ten behoeve van de organisatie Foundation for Alcohol Related Research (FARR). De training duurde een week en het accent lag op het bespreken met de FARR medewerkers over het opzetten, implementeren en evalueren van bestaande interventieprogramma’s […]

Foundation for Alcohol Related Research (FARR) meets Maastricht

Op 5 juli 2015 ontving het GKC – Maastricht University zes medewerkers uit Zuid Afrika van de organisatie Foundation for Alcohol Related Research (FARR). Het FARR team uit Zuid Afrika nam deel aan de zomercursus Intervention Mapping. Intervention Mapping is een protocol voor het ontwikkelen van voorlichting- en interventieprogramma’s. De programmaontwikkelaars nemen kennis van een […]

Samenwerking GKC en Zuid Afrika

Op 2 juni 2015 ontving het GKC – Maastricht University een subsidie voor het realiseren van een op maat gemaakte trainingsprogramma ten behoeve van de organisatie Foundation for Alcohol Related Research (FARR) te Zuid Afrika. Het op maat gemaakt trainingsprogramma (TMT) betreft een specifiek type van opleiding, gefinancierd binnen Nederland Fellowship Programmes (NFP). Deze trainingprogramma’s […]

Deskundigheidsbevordering : From Human Neuroanatomy to Psychopathology

Twee promovendi van het GKC volgden de 4-daagse cursus From Human Neuroanatomy to Psychopathology waarin de basiskennis van de menselijke neuroanatomie, functionele neuroanatomie en neuropathlogie aan bod kwamen. Deze cursus werd georganiseerd door MHeNS (School for MEntal Health and Neuroscience), de onderzoeksschool waar het GKC nauw mee samenwerkt. Voor de GKC medewerkers stond verdieping in […]

Special Olympics

Special Olympics (SO) is een internationale sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De activiteiten vinden zowel lokaal, regionaal als internationaal plaats. In Nederland vinden deze spelen om de twee jaar plaats. Onderzoekers van het Gouverneur Kremers Centrum zijn als vrijwilliger actief en betrokken bij Healthy Athletes, een onderdeel van de SO. Zij waren actief […]

‘Ground breaking article’

‘Groundbreaking’, zo noemt Taylor & Francis publisher het zojuist verschenen artikel ‘Identifying Effective Methods for Teaching Sex Education to Individuals with Intellectual Disabilities: A Systematic Review’. In dit artikel beschrijven onderzoekers van het Gouverneur Kremers Centrum – Universiteit Maastricht het belang van voorlichting over seksualiteit voor mensen met verstandelijke beperkingen. In wetenschappelijke artikelen ontbreken vaak […]

Samenwerking GKC en Polen

Op 24 juni 2014 vond in het Poolse Kraków een expertmeeting plaats waar een delegatie van wetenschappers van onder meer Maastricht UMC+, het Gouverneur Kremers Centrum, Scannexus en Maastro Clinic bij aanwezig waren. Zwaartepunt van de gesprekken lag met name op hersenonderzoek. Doel is uiteindelijk om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken op het gebied […]

Special Olympics 2014 in Heerenveen

Op 13, 14 en 15 juni jl. vonden de Nationale Special Olympics plaats in Heerenveen. Dit is een groot sportevenement voor atleten met een verstandelijke beperking. Tijdens dit evenement werd eveneens aandacht besteed aan de gezondheid van de atleten in het Healthy Athletes programma. Oren, ogen, oren, tanden, voeten en fysieke conditie werden gecheckt en […]

Promotie slaapproblemen en genetische syndromen

Op 27 februari 2014 is Anneke Maas gepromoveerd op haar onderzoek naar slaapproblemen bij personen met genetische syndromen zoals het Cri du Chat syndroom, Jacobsen syndroom en Prader-Willi syndroom en het gebruik van vragenlijsten om de slaapproblemen in kaart te brengen. Dr. Maas is verbonden aan het landelijk expertisecentrum voor slaapstoornissen bij mensen met een […]

Onderzoek naar medezeggenschap van cliënten in de gebeperkingtenzorg

In het project ‘Méér meedoen!’ hebben het Gouverneur Kremers Centrum van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en Koraal Groep de medezeggenschap van cliënten geëvalueerd. Het onderzoek was gericht op het overleg in en met cliëntenraden bij Koraal Groep en heeft drie praktische instrumenten opgeleverd waarmee cliëntenraden hun werkwijze en inbreng kunnen versterken. Verder lezen…