Maastrichtse hoogleraren in Georgië

Prof.dr. Leopold Curfs en prof.dr. Jacques Scheres hebben in juli j.l. een bezoek gebracht aan Georgië. Zij hadden daar onder meer overleg met de echtgenote van president Shakashvili, de Nederlandse Sandra Roelofs. Zij zet zich als een soort extra minister met name in voor de verbetering van de gezondheidszorg in Georgië en is tevens Goodwill Ambassador Millenniumdoelen voor de WHO.
De twee Maastrichtse hoogleraren – Scheres is geneticus en daarnaast ook nog Euregio-coördinator; Curfs is directeur van het Gouverneur Kremers Centrum – waren door haar uitgenodigd om te praten over het genetische veld ‘Zeldzame ziekten’ (waarover eind oktober in Georgië een door prof. Curfs mede georganiseerd internationaal congres plaatsvindt) en over de bestrijding van infectieziekten. “Op dat punt heeft Georgië een bijzondere praktijk ontwikkeld, namelijk de bacterio- faagtherapie die in het Westen zeer omstreden is”, licht Scheres toe. “Desondanks zijn wij daarin zeer geïnteresseerd, vooral vanwege de mogelijke potentie voor de aanpak van bijvoorbeeld de antibioticumresistentie waartegen langzamerhand geen kruid meer gewassen lijkt.” (bron: SUMMUM gazet 99, 2011)