“No research about us without us!”

Irene Tuffrey-Wijne en Amanda Cresswell gebruiken speciale methodieken om wensen en zienswijzen van mensen met een verstandelijke beperking over palliatieve zorg te achterhalen. Een kenmerk van hun werkwijze is de combinatie van onderzoekers met en zonder verstandelijke beperking. Op 5 november 2010 gaven zij een voordracht over hun werkwijze op een door het GKC en Zorgbelang Gelderland georganiseerde studiebijeekomst in Arnhem. Een verslag van deze voordracht verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen en is hieronder in een bijlage te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *