Studiedag ‘Niet zonder ons! Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in zorg, onderzoek en beleid’

Op 16 april 2013 organiseerde het Gouverneur Kremers Centrum de studiedag ‘Niet zonder ons! Participatie van mensen met een verstandelijke beperking in zorg, onderzoek en beleid’ in de Jaarbeurs te Utrecht. Tijdens deze studiedag kregen deelnemers methodieken aangereikt om participatie van mensen met een verstandelijke beperking in zorg, onderzoek en beleid vorm te geven. Het programma bestond uit plenaire lezingen en workshops. Mensen met een verstandelijke beperking maakten deel uit van de teams die de workshops verzorgden. Dat het hier om een belangrijk thema gaat bleek uit de grote belangstelling die er voor de studiedag was.